ttka E vrh
English Devil Paleur
„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich